Monthly Archives: Ağustos 2019

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLU OLSUN!

Türkiye’de yaşayan halkların birlikte verdikleri Milli Mücadele sonucunda kazanılan büyük zaferin 97. yıl dönümünü ve bayramınızı kutluyoruz.

ÇOĞULCU DEMOKRASİ PARTİSİ

ÇOĞULCU DEMOKRASİ PARTİSİ 5 YAŞINDA!

Ülkemizde, sayıca az olan kesimlerin dil, kültür ve kimliklerinin yaşatılabilmesinin demokrasimizin niteliği ile yakından ilgili olduğu, bir kısım toplum kesimlerinin, siyasi alanda eşit yurttaşlık temelinde yeterince temsil edilmediği fikrinden hareketle kurulan partimiz beşinci yaşını doldurmuştur.

Partimiz, demokrasimizin çoğulcu bir yapıya kavuşmasıyla ülkemizde barış, kardeşlik ve huzurun daha sağlam bir zeminde gelişeceğine olan inançla çalışmalarını sürdürecektir.

ÇOĞULCU DEMOKRASİ PARTİSİ