TBMM’NİN AÇILIŞININ 99. YILDÖNÜMÜ…

Milli Mücadeleyi yürütme iradesiyle  23 Nisan 1920’de açılmış olan TBMM, tam bir çoğulcu yapı ve anlayışla, neredeyse ülkede yaşayan her kesimin desteğini alarak yürüttüğü  milli mücadeleyi zaferle sonuçlandırmış ve gazi ünvanı almıştır.

Meclisteki bu çoğulcu yapı ve yönetim anlayışı, Milli Mücadeleden sonraki gelişmelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.’’ sözü ile de örtüşmeyen, toplumdaki farklılıkları yok sayan, çoğunlukçu, tektipleştirici, oligarşik bir yapıya evrilmiştir. Zaman içerisinde etkisi azalmış da olsa, bu yönetim anlayışının tesirleri günümüzde de hissedilmekte, o günlere özlem duyan çevreler bulunmaktadır.

TBMM’nin kuruluşunun 99. yılında, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu anlayışına yönelik bütün tehditlerin ortadan kaldırıldığı, demokratik yollarla dile getirilen taleplerin dikkate alındığı, farklılıkların yok sayılmadan bir arada barış ve huzur içinde yaşadığı, çoğulcu bir Türkiye özlemiyle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Kutluyoruz.

ÇOĞULCU DEMOKRASİ PARTİSİ Ç

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir