ÇOĞULCU DEMOKRASİ PARTİSİ 5 YAŞINDA!

Ülkemizde, sayıca az olan kesimlerin dil, kültür ve kimliklerinin yaşatılabilmesinin demokrasimizin niteliği ile yakından ilgili olduğu, bir kısım toplum kesimlerinin, siyasi alanda eşit yurttaşlık temelinde yeterince temsil edilmediği fikrinden hareketle kurulan partimiz beşinci yaşını doldurmuştur.

Partimiz, demokrasimizin çoğulcu bir yapıya kavuşmasıyla ülkemizde barış, kardeşlik ve huzurun daha sağlam bir zeminde gelişeceğine olan inançla çalışmalarını sürdürecektir.

ÇOĞULCU DEMOKRASİ PARTİSİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir