BASKI VE SİNDİRMEYE HAYIR, MARTİN KOCHESOKO’YA ÖZGÜRLÜK!

Yarın Rusya Federasyonu’nda yaşanan çok ciddi bir insan hakkı ihlalinin yargılaması yapılacaktır.

Kabartay Balkar Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren Xabze Derneği Başkanı Martin Kochesoko 7 Haziran 2019 tarihinde güvenlik güçlerince çevrilen aracında ve üstünde yapılan aramalarda uyuşturucu bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmış ve hakkında 10 yıl ağır hapis istemiyle dava açılmıştır. Yarın da bu davanın yeni bir duruşması gerçekleştirilecektir.

Martin Kochesoko, Kabartay Balkar Cumhuriyeti’nde tanınan, bilinen, sosyal hayatı göz önünde iyi yetişmiş bir gençtir. Bırakın uyuşturucu kullanmayı, sigara dahi kullanmadığı gibi, başkanı olduğu dernek aracılığıyla gençleri alkol ve uyuşturucudan uzak tutmak için çalışmalar yürütmektedir. Dolayısıyla, kendisine yöneltilen suçlamanın güvenlik güçlerince organize edilen bir komplo ile üretildiğini ve asılsız olduğunu herkes bilmektedir.

Nitekim daha sonra ortaya çıkmıştır ki, suçlamalar kendisine silahla öldürme tehdidi altında kabul ettirilmiştir. Bu artık Rusya’nın klasiği olmuş bir yöntemdir. Rusya Federasyonu güvenlik güçlerinin, sindirmek istedikleri şahıslara benzer operasyonlar yaptıkları öteden beri bilinen bir gerçektir.

Martin Kochesoko’ya yapılan bu operasyonun asıl nedeni ise demokratik bir hak olarak Çerkes dilini, kültürünü ve ulusal kimliğini korumak için gösterdiği çaba ve bu yolda yürüttüğü faaliyetlerden duyulan rahatsızlıktır.

Kochesoko, 17 Mayıs 2019 tarihinde Nalçik’te Rusya federalizminin sorunlarının tartışıldığı yuvarlak masa toplantısı, ardından 24-25 Mayıs 2019’da Moskova’da düzenlenen ve yine federalizm sorunlarının görüşüldüğü “Rusya Halkları Demokratik Kongresi’nin katılımcılarındandır. Martin bu toplantılarda merkezî yönetime ciddi eleştiriler getirmiştir.

Martin, Çerkeslerin geleceğini ilgilendiren konularda Çerkeslerin görüşlerinin belirleyici olması gerektiğini söylemiştir. 2018 yılında anayasaya aykırı yasal bir düzenleme ile yerel cumhuriyetlerin dillerini işlevsizleştirme yönünde yapılan değişikliğin doğru olmadığını söylemiştir.

O aynı zamanda, her yıl yapılan 21 Mayıs 1864 Soykırım ve Sürgünü’nü anma yürüyüşlerinin düzenleyicilerinden biridir.

Tamamen yasal ve demokratik bir hak olan bu aktivitelerinden dolayı Kochesoko’nun ailesi yerel yönetimden bazı kişiler tarafından ziyaret edilerek uyarılmış, “yavaşlamaması durumunda” Martin’in başına bir iş gelebileceği yönünde telkinlerde bulunulmuştur. Nitekim kısa bir süre sonra da bu komplo ile karşı karşıya kalmış ve tutuklanmıştır.

Şimdi yargı da bu kumpasa alet edilmekte ve Martin’in 10 yıl ağır hapis cezası ile cezalandırılması istenmektedir. Halbuki asıl cezalandırılması gerekenler, ellerindeki devlet gücünü kullanarak Martin’e bu kumpası kuranlardır.

 Rusya’da 01 Temmuz 2020 tarihinde, demokratik federal devlet anlayışıyla bağdaşmayan, federasyonda yaşayan Rus etnisitesi dışındaki halkların dilini, kültürünü ve ulusal varlığını zayıflatarak ortadan kaldırmayı amaçlayan bir anayasa değişikliği yapılmıştır.

Bu anayasa değişikliği referandumunun sonuçlandığı günün ertesinde, manidar bir zamanlamayla Krasnodar Bölgesinin Adler yerleşim biriminde, Kafkasya’nın işgali sırasında Çerkes Halkına karşı soykırım uygulayan Rus askerlerini yücelten bir anıt dikilmiştir. Kışkırtıcı ögeler içeren bu anıt Çerkes Halkının ve aktivistlerinin göstermiş olduğu tepkiler üzerine kısa sürede kaldırılmıştır.

Anıtın dikilmesine gösterilen tepkiler bahane edilerek Rus medyasında, bazı kişilerce Çerkeslere yönelik ahlak dışı ağır saldırılar yapılmıştır. Bu müptezel saldırıları yapanların devlet yönetimiyle bağlantılı kişiler olması, saldırılarda anayasa değişikliğine atıf yapılması ve yaptıkları müptezelliklerin görmezden gelinerek bazılarına Putin’in eliyle devlet başarı ödülü verilmiş olması saldırıların devlet yönetiminden bağımsız olmadığını göstermektedir.

Rusya Federasyonu’nda öteden beri yaşananlar ve bu son gelişmelerin asıl amacı; Federasyonu oluşturan Rus etnisitesi dışındaki halkları her türlü meşru hak ve özgürlük taleplerini baskı altına alarak sindirmek ve merkezi yönetimin bu halkların ulusal varlıklarını aşındırıp zaman içerisinde eritmeye yönelik girişimlerine sessiz kalmalarını sağlamaktır.

Martin Kochesoko’ya yapılan operasyon da bunların bir parçasıdır.

Bunlar gayrı insani işlerdir.

Rusya Federasyonu yönetimini, hak ve özgürlükler konusundaki baskıcı ve sindirmeye yönelik tutumundan vaz geçmeye, federasyonu oluşturan diğer halklara saygı göstermeye davet ediyoruz.

Yarınki mahkemede yargıçların gerçeğe ve adalete bağlı kalarak adil bir yargılama yapmalarını diliyoruz. Böyle olduğu takdirde Martin Kochesoko’nun masumiyeti ortaya çıkacak ve asıl cezalandırılması gerekenlerin Martin’e bu komployu kuranlar olduğu anlaşılacaktır.

Bu gibi baskı ve sindirme girişimleri kabul edilemez.

ÇOĞULCU DEMOKRASİ PARTİSİ

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir