DARBELERE ve ANTİ DEMOKRATİK YAKLAŞIMLARA HAYIR!

27 Mayıs 1960 darbesi ve sonrasında yaşanan darbeler ülkenin gücünü zayıflatmış, çok değerli zamanını heba etmiştir.

Ülkemizin geleceğine, darbelerden ve anti demokratik yaklaşımlardan arınmış, çoğulcu demokrasi anlayışının yön vermesini diliyoruz.

ÇOĞULCU DEMOKRASİ PARTİSİ

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir