ÇDP 2. OLAĞAN GENEL KONGRESİ YAPILDI

Çoğulcu Demokrasi Partisi 2. Olağan Genel Kongresi 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü, Ankara’da, ÇDP Genel Merkezi’nde yapıldı.

2020 Aralık ayında yapılması gerekirken pandemi nedeniyle ertelenen Kongre saat 14.00’de başladı.

Yoklama ve açılışın ardından Kongre Divanı belirlendi. Divan Başkanlığına önceki genel başkan Mustafa Saadet; Divan Heyetine de Nejat Arslandok, Vahdet Kap, Ömer Arslandok seçildiler.

Kongre yönetimini devralan Divan Başkanı Saadet, gündemi okudu, gündemle ilgili hazirunun görüşlerini aldı.

Ardından Genel Başkan Faruk Arslandok açılış konuşması yaparak Genel Kurul üyelerini selamladı. Çoğulcu Demokrasi Partisi’nin kuruluş sebebinin dil, kültür, kimlik ve ulusal varlık sorunlarına çözüm oluşturmak olduğunu belirten Faruk Arslandok, dezavantajlı grupların ülke siyasetinde yeterince temsil edilmediğini gördüklerini, bu eksikliği gidermek için, o alanda güç oluşturmak ve siyaset yapmak gerektiğini düşündüklerini söyledi. Çerkeslerin de dahil olduğu toplulukların dil, kültür, asimilasyon ve bunun ortaya çıkarttığı varlık sorunları anlamında ciddi şekilde siyasetin konusu yapılması gerektiğini söyleyen Arslandok, bu sorunların herhangi bir faaliyet göstermeden kendi kendine çözülmesini beklemenin doğru olmadığını belirtti. “Çoğulcu Demokrasi Partisi bu nedenlerle kurulmuştur. ÇDP’nin kapısı bu tür sorunlar yaşayan bütün dezavantajlı gruplara açıktır.” diyen Arslandok şöyle devam etti:

“ÇDP’nin -katıldığı seçimlerde aldığı oylardan bağımsız olarak- ortaya çıkarttığı etkiyi görüyoruz. Bu önemli bir şeydir. Bu nedenle siyasetin içinde var olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde daha çok genç insanı partiye katma hedefimiz var. Partimiz bu şekilde dinamizm kazanacaktır. Siyaset tablosuna baktığımız zaman %1, hatta %0,5 oy alan partilerin nasıl siyasal aktörler haline geldiğini görüyoruz. İttifaklar denklemi içinde peşinden koşulan partiler haline geliyorlar. Bu örnekler somut bir şekilde önümüzde duruyor. Kayseri seçimlerinde ortaya çıkardığımız etkiyi gördük, bunu Türkiye genelinde niçin oluşturamayalım?

Bu nedenle kendi adımıza siyaset yapmayı öğrenmek durumundayız. Bu çoğulcu demokrasinin bir gereğidir. Buna sahip çıkmamamız, demokrasiye mesafeli durduğumuz anlamına gelir.”

Bu arada Kafkasya’da da büyük sorunlar olduğunu belirten Arslandok eğer diasporada bir güç oluşturulursa, bunun anavatana da olumlu bir yansıması olacağını; anavatan güçlenirse aynı şekilde bunun da diasporaya bir yansıması olacağını söyledi. ”Bu iki cepheyi birbirinden ayırmak mümkün değildir. Ne diaspora anavatanına sırtını dönebilir, ne anavatan diasporayı görmezden gelebilir. Diaspora ve anavatan etle tırnak gibidir. Orada da mesele siyasidir; burada da siyasidir. Oradaki gelişmeleri eleştiriyoruz. Niçin eleştiriyoruz? Çünkü bu gelişmeler geleceğimizi ilgilendiriyor.” diyen Arslandok, anavatanın bir federasyon yapısının içinde olduğunu, federal cumhuriyetlerin ise bu yapının siyasi süjeleri olduğunu belirtti.  Arslandok, bu süjelerin siyasi olarak güçsüz olmasının halkın geleceğini etkileyeceği ve zayıflatacağını belirttikten sonra, sözlerini “Ben bu düşüncelerle kongremizin hayırlı olmasını diliyorum, hepinize teşekkür ediyor saygılar sunuyorum” şeklinde tamamladı.

Bilahare faaliyet raporu, gelir-gider raporu ve kesin faaliyet raporları okundu. Okunan raporlar müzakere edildi, ayrı ayrı oylandı.

Ardından gelecek dönem tahmini bütçesi okundu, müzakere edildi ve oylandı.

Daha sonra MYK’u oylanarak ibra edildi.

Ardından Genel Başkan seçimlerine geçildi.

Genel Başkanlığa tek aday gösterilen Faruk Arslandok tüm katılanların oyunu alarak tekrar aynı göreve getirildi.

Genel Başkan’ın belirlenmesinden sonra Parti Meclisi seçimlerine geçildi. 15 asil, 3 yedek üye şu isimlerden oluştu.

PARTİ MECLİSİ ASİL

Ahmet Altunok

Ayşe Pişkin

Cankat Yıldız

Emine Sezgin

Erol Karayel

Fahrettin Canlı

Günsel Avcı

Kenan Kaplan

Nasır Yıldız

Nazmiye Altun

Osman Yavuz

Recep Güngör

Samet Gülsu

Şahiser Bostan

Vahdet Kap

PARTİ MECLİSİ YEDEK

Mustafa Erdoğan

Sadi Karakaya

Şule Aydemir Arslandok

Ardından Merkez Disiplin Kurulu’nun 7 asil ve 2 yedek üyesi ise şu şekilde belirlendi:

DİSİPLİN KURULU

Mustafa Saadet

Erol Kılıç

Memet Yıldız

Saim Sezgin

Saydettin Yavaş

Ali İhsan Aksamaz

İlhan Belek

DİSİPLİN KURULU YEDEK

Bedri Cengiz

Zekeriya Ağralı

Seçimlerin tamamlanmasından sonra dilek ve temennilerin dile getirilmesine geçildi.

Bu bölümde söz olan Kongre delegelerinden kurucu genel başkan Kenan Kaplan ÇDP’nin hedeflerine ulaşacağına inandığını söyleyerek sözlerine başladı. Dünyadaki gelişmelerin bunda rol oynayacağını söyleyen Kenan Kaplan, konjonktür lehe işlemeye başladığında ÇDP’nin önemli bir misyon icra edeceğini belirtti. O günlere kadar partiyi ayakta tutmanın ve dinamizm kazandırmanın çok çok önemli olduğunu belirten Kaplan, ÇDP’nin misyon Partisi olduğunu ifade ederek, “ÇDP’nin sahip çıktığı değerlerin bir gün hayata geçeceğinden kimse şüphe etmesin” dedi.

Bilahare Kongre Delegesi İshak Akbay söz alarak, böyle kimlik bilinci olan inanmış insanlarla birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bu faaliyetler sürdürülürken en önce destek vermesi gerekenlerin muhalefet ediyor olmasının acı verici olduğunu ifade eden Akbay,  STK’ların partiyi ihya etmek için bir araya gelip destek vermeleri halinde şimdiye kadar gelinen yerin çok ilerisine geçilebileceği ve çok daha güzel şeyler yapılabileceğini söyledi.  Akbay, herşeye rağmen kurumlarla iyi ilişkilerin sürdürülmesini istedi.

Parti üyelerinden Sadi Karakaya da söz alarak çalışmaları gönülden desteklediğini, partinin kendini tanıtma çalışmalarına daha fazla zaman ayırmasının yerinde olacağını, kendisinin bu tür çalışmalara bundan sonra daha çok katılacağını belirtti.  

Bilahare söz alan parti üyelerinden Önder Sezgin de partide fedekarca çalışanları takip ettiğini, kendilerine teşekkür ettiğini belirttikten sonra, ülkede faaliyette bulunan diğer partilere maddi çıkar sebebiyle yanaşıldığını iddia etti. Parti mensuplarının siyaset dışına çıkarak ekonomik faaliyetlerde de bulunmalarını istedi. Önder, bu yönde sağlanacak başarıların siyasi çalışmalara da yansıyacağını söyledi.

Bir diğer parti mensubu Bedri Cengiz de, bu kadroyla birlikte olmaktan mutlu olduğunu, elinden geldiğince çalışmalara katkı sağlayacağını söyledi. Cengiz ayrıca özel bir çalışma yapılarak soykırım dillendirildiğinde buna karşı çıkanların kafasındaki bu Rus yanlısı tavırların giderilmesine çalışmanın da ÇDP’nin gündeminde olması gerektiğini söyledi.

Toplantıda konuk olarak bulunan ve söz alan yazar Pınar Ersoy da yeni yönetimi tebrik ederek başarı dileklerini dile getirdi.

Parti üyelerinden Nihat Yaldız çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini ifade ederek, parti kadrolarının gençler ve kadınlarla takviye edilerek başarıya daha hızlı gidilebileceğini söyledi.

Son isim olarak söz alan Kongre Delegesi Emine Sezgin de, Partiye sempatisi olanlar dahil herkesin ilişkide bulundukarı insanlara partinin amaçlarını anlatması halinde katılımın artacağını söyledi. Öncelikle her üyenin önce aile fertlerini üye yapması halinde hedefe gidişin hızlanacağını belirten Sezgin, “Üye sayısı artınca görünürlük de artacaktır” dedi.

Dilek ve temenniler bölümünün tamamlanmasından sonra yeniden Genel Başkanlığa seçilen Faruk Arslandok kongreye hitaben bir teşekkür konuşması yaptı.

Genel başkanın konuşmasını tamamlamasından sonra Divan Başkanı Mustafa Saadet gündemin başarıyla tamamlandığı belirterek hayırlı olsun dilekleriyle kongreyi kapattığını ilan etti.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir