ÇDP Yönetiminden Kafkas Vakfı’na Ziyaret…

STK’lara yönelik seri ziyaretler programını sürdüren Çoğulcu Demokrasi Partisi dün de Kafkas Vakfı’ndaydı.

ÇDP’nin amaçlarını anlatmak ve tabanını genişletmek üzere STK’larımıza yapmakta olduğu ziyaretler kapsamında, ÇDP Genel Başkanı Faruk Arslandok başkanlığında bir heyet, 5 Haziran 2018 günü Kafkas Vakfı’nı Fatih’teki merkezinde ziyaret etti.

 

Vakıf faaliyetleri hakkında bilgi veren Kafkas Vakfı Başkanı Şamil Tok, 2014 yılından beri vakıf yönetiminde gençlerin görev aldığını, son yönetim kurulunun Aralık 2017’de göreve getirildiğini belirterek, öncelikli çalışmalarının, Kafkasya’dan gelen öğrencilere burs ve benzeri destekler sağlamak, anavatanda kurban kesimi organizasyonları düzenleyerek sıcak ilişkileri devam ettirmek, kahvaltı, iftar v.b. sıcak ortam organizasyonlarıyla insanlarımızı kaynaştırmak, kültürümüzle ilgili kitapların basımı ve Ajans Kafkas’la entelektüel faaliyetler ve habercilik yapmak olduğunu belirtti.

Daha sonra söz alan ÇDP Genel Başkanı Faruk Arslandok, öncelikle partinin kuruluş süreci hakkında bilgilendirme yaptı. Arslandok ÇDP’nin Türkiye’de yok sayılan Çerkeslerin ve diğer halkların varlığını görünür kılmak amacı ile kurulduğunu ifade ederek sözlerine başladı. Seçimlerde yer almanın ehemmiyetine değinen Arslandok, 2015 genel seçimlerine 9 bağımsız Milletvekili adayı ile katılmanın olumlu sonuçlarını sıraladı. Partilerin gücünün üye sayısı ve aldıkları oy ile ölçüldüğüne değinen Arslandok, 2015 genel seçimlerinde Kayseri’de alınan 5000 kadar oyun, burada dengeleri değiştirdiğini, benzer şekilde Türkiye genelinde alınacak 500.000 oyun da, Türkiye genelinde dengeleri değiştirebileceğini belirtti. Türkiye’de 6 milyon dolayında Kafkas kökenli nüfus olduğu göz önüne alınırsa,  500.000 oy almanın hiç de imkânsız olmadığını belirten Arslandok, bu şekilde diğer siyasi partilerde bulunan Çerkes kökenli Milletvekillerinin de olumlu etkilenebileceğini söyledi. Çerkeslerin ve diğer temsil edilmeyen halkların kimlik ve kültürleri ile şimdi ve gelecekte var olabilmeleri adına devlet desteğini talep ve takipçisi olmanın ÇDP’nin önemli misyonlarından olduğunu söyledi.

Çerkeslerin geçmişte gördüğü baskılarla “sindirilmiş”; takdir edilen güzel özellikler nedeni ile de “aferinlenmiş” bir toplum olduğunu; narkoz vazifesi gören bu “aferini” kaybetmek endişesi ile talepkâr olmaktan çekindiğini belirten Arslandok, ağlamayan bebeğe süt verilmediği gibi, kimlik ve kültürel talepleri olmayan toplumların da tarih sahnesinden yok olmaya mahkûm olduklarını söyledi. ÇDP’nin amaçlarını bazılarının “iğne ile kuyu kazmak” gibi yorumladığını söyleyen Arslandok, “mahkumlar kaşık ile 300 metre tünel kazabiliyorsa, biz de iğne ile kuyu kazarız” diyerek, ÇDP’nin kararlılıkla başarılı olma azminde olduğunu belirtti.

Söz alan Kafkas Vakfı Müdürü Yusuf Tuçbilek de, STK’larımızın ve Federasyonlarımızın büyük işler yaptıklarını ama aralarındaki çekişmenin üzücü olduğunu söyledi. Vakfa dair bir özeleştiri yapan Tunçbilek,  Vakıf olarak tüm STK’lardan biraz kopuk kaldıklarını ama bunu telafi etme düşüncesinde olduklarını söyledi. Tunçbilek, toplumumuzun takdirini kazanmış kişiler tarafından kurulmuş olan ÇDP’yi saygıdeğer bulduklarını ve çalışmalarına olumlu baktıklarını ifade etti.

Başkan Şamil Tok,  Çerkes-Kafkas STK’larının ayrı kurumlar olduğunu, fakat “Kafkaslı olmak” gibi bir ortak yönlerinin onları birbirine bağladığını söyledi.

ÇDP heyetinden Erol Karayel de, partinin kendini geniş kesimlere anlatması gerektiğini, bunun tek tek ziyaretlerle sağlanmasının çok zor olduğunu, mutlaka kitle iletişim vasıtaları kullanması gerektiğini, parti yönetiminin bu yönde aldığı karar doğrultusunda  “ÇOĞULCU TV” adı ile bir IP TV kanalı kurma çalışmalarının sürdüğünü, bayram sonrası özellikle akşamları programlı yayın yapılmasının planlandığını söyledi.

Genel Başkan Faruk Arslandok, tüm sivil toplum kurumlarının partide 1-2 temsilci bulundurmalarını arzuladıklarını, Kafkas Vakfı’nın genç kadrosundan bazı isimlerin de bu süreçte yer almasından memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Toplantı devam eden kısa bir sohbet sonrası nihayete erdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir