Deklarasyon: Baskılara ve Kısıtlamalara Karşı Anadillerimizi Sonuna Kadar Savunacağız!

Rusya Federasyonu’nda 3 Ağustos 2018 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren ve anadillerin eğitimine kısıtlamalar getiren yasa ile ilgili olarak, Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun çağrısı ile 5 Ağustos 2018 Pazar günü Ankara’da biraraya gelen yasadan etkilenen farklı kesimlerin temsilcileri olan sivil toplum kuruluşları, yapılacak diğer çalışmaların yanısıra öncelikle ortak kaygı ve tepkilerin dile getirileceği bir deklarasyon yayınlanması konusunda mutabık kaldılar.

Hazırlanan deklarasyon çeşitli öneriler ile nihai hale getirildi ve toplam 121 sivil toplum kuruluşu tarafından imzalandı. Deklarasyon bu yasa ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının imzasına açık kalmaya devam edecek. İmzacı olmak isteyen kuruluşlar info@kaffed.org adresine e-mail ile bildirebilirler.

Deklerasyon metni şu şekilde:

DÜNYA KAMUOYUNA DUYURU:

BASKILARA VE KISITLAMALARA KARŞI ANADİLLERİMİZİ SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ!

15 Ağustos 2018

            Rusya Federasyonu’nda, 25 Temmuz 2018 tarihinde Duma’da, 28 Temmuz 2018 tarihinde Federasyon Konseyi’nde kabul edilerek 3 Ağustos 2018 tarihinde Devlet Başkanı tarafından onaylanan “Rusya Federasyonunda Eğitim Üzerine Federal Yasa’da Değişiklik Yasası” ile Rusya Federasyonu’nda yaşayan otokton (yerli) halkların dillerinin eğitimine bir darbe daha indirilmiştir. Bu kadar önemli bir yasanın, yasadan etkilenen tarafların katılımı olmaksızın tüm iyi niyetli çağrılara rağmen bu kadar hızlı bir süreç ile onaylanması manidardır.

Zaten “Resmi Dil” olarak eğitim sistemi içerisinde öğretilmekte olan Rusça, söz konusu değişiklik ile ayrıca okul öncesi dâhil olmak üzere tüm eğitim sisteminde anadilleri ile birlikte seçmeli hale getirilmiştir. Böylece zaman içerisinde zaten ders saatleri sürekli azaltılarak 2 saate kadar indirilen ve zorunlu dersler arasından çıkartılarak sınıf geçmeyi etkilemeyen ikincil bir ders statüsüne indirgenen anadili dersleri, çeşitli baskı unsurlarının da etkisi ile seçilmeleri zorlaştırılarak yer yer tamamen ortadan kaldırılabilecek duruma getirilmiştir.

Dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ve Federal yönetim sistemi ile geçmiş uygulamaları itibari ile çok etnisiteli, çok dilli, çok din ve kültürlü toplumsal yapıya dayalı bir ülke olmasına ve Federal Anayasa’da ve Federe Cumhuriyetlerin Anayasalarında yer alan çeşitli güvencelerin ve Rusya Federasyonu’nun taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan hakların hala yasal olarak yürürlükte olmasına karşın, son yıllarda uygulamaların tam tersi istikamette gerçekleştiğini ve asimilasyoncu bir yaklaşımın politikalara hâkim olmaya başladığını endişe ile izliyoruz.

Bu yaklaşımın Rusya Federasyonu açısından da fayda yerine zarar doğurmaktan başka bir işe yaramayacağını, asimilasyonu kendi kimliğine, onuruna ve varoluşuna karşı bir saldırı olarak algılayacak çeşitli toplumsal kesimlerin girecekleri tepkisel ruh halinin toplumsal barışı bozacağını Rusya Federasyonu yetkililerinin de görmesi gerektiğinin önemle altını çiziyoruz.

Rus Halkı ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkilerimizi bu tür yanlış politikaların dışında tutuyoruz ve bu halkın onurlu bireylerini ve kurumlarını hak mücadelemizin yanında yer almaya davet ediyoruz. Sorun halklar arasında değildir. Binlerce yıldır kendi coğrafyalarında yaşayan otokton halkların kendi anavatanlarında ana dillerini seçmeli hale getiren yanlış politikalardan kaynaklanmaktadır.

Bir dilin yok olması o ülke için büyük bir ayıp olduğu gibi insanlık adına da büyük bir kayıptır. Bu bilinç ile hareket edilmesini ve bu yasanın en kısa sürede Anayasa Yargısı’na götürülerek iptal edilmesini önemle talep ediyoruz.

Bu yasanın ve olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması için insan hakları, hukuk ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde, tüm ilgililer ile karşılıklı saygıya dayalı doğrudan ve açık bir diyalog içerisinde çözüme katkı vermeye hazırız.

Aynı şekilde, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı dâhil olmak üzere evrensel hukukun güvencesi olma iddiasındaki tüm resmi kurum ve mekanizmalara ve konu ile ilgili sivil platformlara bu haksızlığı taşıyacağız. Vatandaşlık bağı ile bağlı olduğumuz ve kültürlerimizi korumak konusunda önlemler almasını ve her türlü katkısını beklediğimiz Türkiye Cumhuriyetimizin yetkili kuruluş ve kurumları nezdinde de gerekli girişimleri yapacağız.

Dil özellikle anavatanında yaşatılmalıdır; diasporaların ana beslenme kaynağı da vatandaki dil, edebiyat, sanat ve kültürdür. Bu yönü ile anavatanlarımızdaki her türlü gelişme biz diaspora toplumlarını da doğrudan etkilemekte ve ilgilendirmektedir.

Bu vesile ile vurgulamak isteriz ki, sorunlarımızın uluslararası ilişkilerin çıkar çekişmelerine alet edilmesine taraftar olmadığımız gibi hiçbir ülkeye yandaş veya karşıt olmak gibi bir derdimiz de yoktur. Aynı zamanda hiçbir ülkeyle Türkiye’nin ilişkilerini bozmak gibi bir amacımız da söz konusu değildir. Derdimiz, bizi biz yapan ve antik çağlardan beri sahip olduğumuz ana dilimizdir, kültürümüzdür.

Dillerimiz kimliğimizdir, onurumuzdur. Her türlü baskı, kısıtlama ve asimilasyona karşı sonuna kadar anadillerimizi savunacağımızı tarihe bir not olarak düşüyoruz. Dillerimizin yokoluşunu asla kabul etmeyeceğimizi ve bu amaçla hep birlikte mücadele edeceğimizi bu vesile ile Türkiye, Rusya ve Dünya kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz. Dünyanın ve ülkelerimizin tüm renklerini barış ve huzur içerisinde birlikte yaşatma idealine inanan başta Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olmak üzere tüm dünya kamuoyunu varlık ve hak mücadelemize desteğe çağırıyoruz.

İMZACI KURULUŞLAR                 :

1

1864 Erbaa Çerkes Derneği

2

Adana Çerkes Kültür Derneği

3

Adige Dil Derneği

4

Adige Khase-Çerkes Derneği

5

Adige Kültür Derneği

6

Afşin Kafkas Kültür Derneği

7

Ahlat Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

8

Anadolu Kafkas Çeçen Derneği Adana

9

Ankara Dostluk Kulübü

10

Ankara Kafkas Çeçen Dayanışma Derneği

11

APRA Yayıncılık

12

Antalya Dostluk Kulübü

13

Aydın Kuzey Kafkas Kültür Derneği

14

Bahçelievler Kafkas Çerkes Derneği

15

Balıkesir Adığe – Çerkes Kültür Derneği

16

Bandırma Kuzey Kafkas Kültür Derneği

17

Başkent Dostluk Kulübü

18

Biga Kafkas Kültür Derneği

19

Bilecik Kafkas Kültür Derneği

20

Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu

21

Birleşik Kafkasya Konseyi Derneği

22

Bolu Kafkas Derneği

23

Bozüyük Kuzey Kafkas Kültür Der.

24

Bursa Çerkes Kültür Derneği

25

Bursa Dostluk Kulübü

26

Çerkes Derneği/Ankara

27

Çerkes Derneği/Antalya

28

Çerkes Dernekleri Federasyonu

29

Çerkes Dili ve Edebiyatı Derneği

30

Çerkes Hakları Derneği

31

Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Derneği

32

Çerkes Kültür Evi Derneği

33

Çerkesya Gençlik Meclisi

34

Çerkesya Hareketi

35

Çerkesya Yurtseverleri

36

Çerkesya.net

37

Çerkezköy Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

38

Çifteler Karaçay-Balkar Derneği

39

Çoğulcu Demokrasi Partisi

40

Çorum Kafkas Derneği

41

Çukurova Dostluk Kulübü

42

Demokratik Çerkes Hareketi

43

Dostluk Kulüpleri Platformu

44

Düzce Adige Kültür Derneği

45

Düzce Dostluk Kulübü

46

Eskişehir Karaçay-Balkar Derneği

47

Eskişehir Kazan Tatarları Kültür ve Yardımlaşma Derneği

48

Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

49

Gaziantep Kafkas Derneği

50

Gebze Kuzey Kafkas Kültür Derneği

51

Göksun Çerkes Kültür Derneği

52

Gölbaşı Kafkas Birliği Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği

53

Gönen Kafkas Kültür Derneği

54

Hamamözü Çerkes Derneği

55

İnegöl Çerkes Kültür Derneği

56

İskenderun Kafkas Derneği

57

İstanbul Birleşik Kafkasya Derneği

58

İstanbul Çerkes Derneği

59

İstanbul Dostluk Kulübü

60

İstanbul Kafkas Kültür Derneği

61

İverönü Köyü Kafkas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

62

İzmir Çerkes Kültür Derneği

63

Kafdağı Eğitim ve Kültür Derneği

64

Kafkas Araştırma, Kültür ve Dayanışma Vakfı

65

Kafkas Derneği

66

Kafkas Dernekleri Federasyonu

67

Kafkas Vakfı

68

Kafkasevi Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği

69

Kahramanmaraş Dağıstanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği

70

Kahramanmaraş Kafkas Çeçen Derneği

71

Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği

72

Karacabey Kuzey Kafkasya Kültür Der.

73

Karadeniz Ereğli Kafkas Kültür Derneği

74

Karlı Köyü Kafkas Kültür Derneği

75

Kayseri Birleşik Kafkasya Kültür Eğitim Ve Sosyal Yardımlaşma Derneği

76

Kayseri Dostluk Kulübü

77

Kayseri Kafkas Derneği

78

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

79

Kiçir Adige Derneği

80

Kocaeli Dostluk Kulübü

81

Kocaeli Kafkas Derneği

82

Konya Çerkes Derneği

83

Kozlu Çerkes Derneği

84

Küçüksu Kafkas Derneği

85

Kütahya Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

86

Ladik Çerkesler Derneği

87

Maltepe Çerkes Derneği

88

Manisa Kafkas Derneği

89

Marmara Çerkes Derneği

90

Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği

91

Merzifon Çerkes Kültür Derneği

92

Meydandüzü Köyü Çerkes Kültür Derneği

93

Mustafakemalpaşa Çerkes Kültür Derneği

94

Nazilli Kafkas Derneği

95

Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

96

Orta Asya-Kafkasya Kültür Derneği

97

Oset-Alan Kültür Derneği

98

Osmaniye Kafkas Kültür Derneği

99

Reyhanlı Çerkes Derneği-Adığe Khase

100

Sakarya Kafkas Kültür Derneği

101

Samsun Birleşik Kafkasya Derneği

102

Samsun Çerkes Derneği

103

Sarıgüney Kültür Yardımlaşma Derneği

104

Silivri Kuzey Kafkas Kültür Derneği

105

Sinop Kafkas Derneği

106

Sivas Kafkas Çeçen Derneği

107

Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneği

108

Soma Kafkas Kültür Derneği

109

Söke Kafkas Derneği

110

Sungurlu Kafkas Kültür Derneği

111

Susurluk Kafkas Derneği

112

Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı

113

Şarkışla Kafkas Derneği

114

Şimali Kafkas Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma

115

Tokat Çerkes Derneği

116

Turhal Kafkas Kültür Derneği

117

Uzuntarla Adige Kültür Derneği

118

Uzunyayla Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği /İstanbul

119

Uzunyayla Kültür ve Dayanışma Derneği /Kayseri

120

Vezirköprü Kafkas Kültür Derneği

121

Yalova Çerkes Birliği Kültür ve Yardımlaşma Derneği

One Response to Deklarasyon: Baskılara ve Kısıtlamalara Karşı Anadillerimizi Sonuna Kadar Savunacağız!

  1. Tıw Faik Toğru dedi ki:

    Nihayet olması gereken ve yıllardır özlenen adım atıldı, Çerkes kurumları aralarındaki ideolojik yada daha çok psikolojik hendeği, mantıklı ve fedakâr yaklaşımlarla Çerkes halkının ortak çıkarları doğrultusunda kapatma yoluna girdiler. Hayırlı olsun ! Öncü olan herkese teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir