ÇOĞULCU DEMOKRASİ PARTİSİ’NDEN DANIŞTAY’IN KARARINA ELEŞTİRİ

Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan “Öğrenci Andı”nı kaldıran yönetmelik hükmünün iptaline, ilk derece mahkemesi olarak, temyiz yolu açık olmak üzere, oy çokluğuyla (2’ye karşı 3 oyla) karar verdi.

Danıştay’ın bu kararında yer alan gerekçelere bakıldığında, tarihsel gelişmeleri, yaşanan olayları ve toplumun sosyolojisini dikkate almayan, kavrayamayan bir zihniyetin yansıması görülmektedir.

Bize göre de Danıştay bu kararında, “hukuka uygunluk” denetiminin ötesine geçerek “yerindelik” değerlendirmesi yapmıştır.

Öğrencilere doğruluk, çalışkanlık, saygı, vatanseverlik gibi kavram ve duyguların öğretilmesinin and söyletmekten daha bilimsel ve gerçekçi yöntemleri  vardır. Bu kavram ve duyguların öğrencilere and yerine, aileden başlayarak örnek davranışlarla ve eğitim kurumlarında gerçek içerikleri öğretilerek benimsetilmesinin daha gerçekçi ve bilimsel olduğunu düşünüyoruz.

Danıştay kararında; bu andda yer alan ‘’Türk’’ kavramı,  her ne kadar Anayasa’daki  vatandaşlık tanımı  çerçevesinde ele alınmış olsa da,  andı savunan bir kesim ve yurttaşların bir kısmı tarafından  ırksal bir aidiyet olarak algılandığı ve bunun yarattığı rahatsızlık göz ardı edilmiştir.

ÇOĞULCU DEMOKRASİ PARTİSİ

3 Responses to ÇOĞULCU DEMOKRASİ PARTİSİ’NDEN DANIŞTAY’IN KARARINA ELEŞTİRİ

  1. Vahdettin Bayram dedi ki:

    “Türk” bir kavram değil dir. Menşei orta Asya olan Sarı ırka mensup bir halkın adı dır. Anayasanın tarifindeki “Türklük” kavramı ise tamamen diğer etnisiteleri aldatmak amaçlıdır. Türk geniyle uzaktan yakından hiç bir genetik alakası olmayan etnisitelere, Türklük üst kimliği ni bir şekilde kabul lendirme, kendi kimliği ni anlamsız ve değersiz alt kimlik olarak algılayıp bu kimliklerinden sıyrılma ihtiyacı hissetmelerini sağlamaktadır.

  2. Mehmet Tataroğlu dedi ki:

    Türk’üm doğruyumla başlayan dozunu artırarak varlığım Türk varlığına armağan olsun ile biten bir metnin söylendiği şekliyle masumiyeti inandırıcıdeğildir.başta Kürtleri ve tüm demokrasi yanlılarını türlerden önce Anadoluda varolan hıristiyan Rum ve Ermeni’yi üzer.kabul edilemez

  3. Burhan dedi ki:

    ÇDP nin protestosuna tamamen katılıyorum. Bu gün her türlü melaneti yapanlar da Vatana ve Millete kazık atanlar da yıllarca okullarda Andımızı söyledikleri göz önüne alındığında, Andımızın hiç bir faydasının olmadığı, hatta bilâkis zararlı olduğu gün gibi aşikar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir