DÖNÜŞÇÜLER ÜZERİNDEKİ BASKILARA SON VERİLSİN!

Rusya Federasyonu yönetimince anavatanına dönüş yapanlara (repatriant) karşı uygulanan dışlayıcı politikaların son dönemlerde yoğunluk kazandığı görülmektedir. Tarihi anavatanlarına dönerek bundan sonraki yaşamlarını orada sürdürmeyi seçen Çerkesler de bu politikaların mağduru durumundadır.

Ulusal meselelere karşı duyarlı Çerkesler düzmece suçlama ve kararlarla anavatanından uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır. Nitekim bu bağlamda sistemin mimlediği isimlere sebep beyan etmeden ülkeye giriş yasakları konulmakta; yine bazı isimler deport edilmek üzere düzmece suçlamalarla yargı önüne çıkartılmaktadır.

Hiçbir hukuki temeli olmayan bu uygulamalar, gerek Rusya Federasyonu Anayasası’na,  gerekse de uluslararası sözleşmelerin ilgili maddelerine tamamen aykırıdır.

Çünkü, hangi ülkede yaşarsa yaşasın, her insanın istediği yere gitmeye, yerleşmeye, diğer insanlarla ilişkiler kurmaya, kültürel yaşama katılmaya, özgür bir şekilde düşüncelerini açıklamaya ve her zaman insanca bir muamele görmeye hakkı vardır.

Kaldı ki Çerkeslerin, atalarının haksız bir şekilde zorla sürüldükleri tarihi anavatanlarına dönüş yapmaya daha çok hakkı vardır.

Çoğulcu Demokrasi Partisi olarak, Rusya Federasyonu yönetimini,

– İnsanları sudan sebeplerle vatanından uzaklaştıran keyfi uygulamalardan bir an önce vazgeçmeye,

– Kendinden önceki yönetimlerin haksızlığa uğrattığı insanların torunlarının mağduriyetini giderecek tedbirler almaya ve

– İnsan haklarına saygılı olup, sürdürülen tüm hukuksuz uygulamalara bir an önce son vermeye çağırıyoruz.

ÇOĞULCU DEMOKRASİ PARTİSİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir