KAMUOYUNA!

Sosyal medyada ve diğer mecralarda yapılan paylaşım ve yazışmalarda kullanılan üslup sıklıkla şikayetlere neden olmaktadır. İnsanların bir kısmı, özellikle sosyal medyada,  yüz yüze iken kullandıkları üsluptan farklı olarak daha kırıcı, zaman zaman hakaretamiz ve aşağılayıcı bir üsluba başvurmaktadırlar.

İnsanların farklı görüş, kanaat ve inançta olmaları kadar doğal bir şey yoktur. İnsanların birbirlerinin görüş ve kanaatlerini, eleştirmeleri, etkilemek istemeleri de doğal karşılanmalıdır. Doğal olmayan şey; insanlara görüş, kanaat ve inançları nedeniyle hakaret etmek ve onları küçümsemektir. Bu ögeleri içeren bir diyalogla insanları etkilemek, görüş ve kanaatlerini değiştirmek mümkün olmadığı gibi, olsa olsa daha çok pekişmesine neden olunabilir. Yapılan eleştirinin etkili olması ve beklenen sonucu verme ihtimali kullanılan üslupla doğrudan ilişkilidir. Çok haklı eleştiri ve fikirlerin, hakaretamiz ve küçümseyici ifadeler barındıran bir üslupla dile getirilmesi; muhatapların eleştiri ve fikirler yerine üsluba odaklanıp meseleyi kişiselleştirmesine, eleştiri ve fikirlerin yaratacağı olumlu etkiye kendini kapatmasına, konu üzerinde düşünme sorumluluğundan sıyrılmasına, deyim yerindeyse “kaçmasına” mazeret  yaratacağı unutulmamalıdır.

Partimize destek veren, etkinliklerine aktif olarak katılan, sosyal medyada partimiz lehine paylaşımlar yapan, partimizin gelişip güçlenmesini isteyen kişilerin yazı ve paylaşımlarında yukarıda belirtilen hususları dikkate almalarının doğru bir tutum olacağını düşünüyoruz.

Siyasetin insan odaklı bir uğraşı olduğu, daha fazla insanın desteğini alarak sonuç yaratmanın hedeflendiği dikkate alındığında, daha sabırlı ve ikna edici bir üslubun benimsenmesinin gerekliliği ortadadır.

Ayrıca, bu tartışmalar sadece tartışmanın taraflarınca değil, toplumun büyük bir kesimince de muhtelif ölçülerde izlenmekte veya haberdar olunmaktadır. Toplumun sessiz çoğunluğu bundan etkilenmekte,  sürekli kavga eden ve hiçbir konuda uzlaşamayan bir toplum olduğumuz izlenimi edinerek umutsuzluğa kapılmaktadır.

Bundan hiçbir eleştiri yapılmayacağı anlamı çıkarılmamalıdır. Elbette gerektiğinde eleştiri, hatta zaman zaman sert eleştiri de yapılabilecektir.  Ancak, hakaret ve muhatapların hakaret olarak algılayacağı sertlikte eleştiri olmamalıdır.

Görüş ve isteğimiz bu doğrultuda olmakla birlikte, takdir edileceği gibi partimizi destekleyen herkesin üslubu da partimizi bağlamamaktadır. Partimizi temsile yetkili yönetim organları ve bu organlarda yer alan kişiler web sitemizde yer almaktadır.

Burada belirtilen hususlar aynı zamanda herkes için de geçerlidir. Unutulmamalıdır ki, muhatabın üslubunu biraz da karşısındakinin tutumu belirlemektedir.

ÇOĞULCU DEMOKRASİ PARTİSİ

One Response to KAMUOYUNA!

  1. Kamuoyuna, sosyal medya ve/ya yüz yüze iletişimde kullandığımız uslüp, gerçekten sözden daha etkili olabilmekte. Söz unutulur uçar gider çoğunlukla. Ama kalıcı olan söz söyleyenin / yazanın uslübü yetenekleri – öz güveni – ses tonu /tınısı akıldan kolayca çıkmaz. Bu bakımdan, gönül kırıcı olmamaya, aynı zamanda yapıcı ve verimli-faydalı söz söylemeye gayretli olmak, bence de çok önemlidir. Ya hayır söyle, ya da sus. Veciz sözü konuya güzel bir örnektir. Saygı ve selamlarımı sunar, çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dilerim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir