AZINLIK TOPLULUKLAR İÇİN ‘SİYASAL KÜLTÜR’ NİÇİN ÖNEMLİDİR?

Öncelikle “siyaset” ve “kültür” kavramlarının tanımlarını hatırlamamız yerinde olur.   Devlet işlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesine dair sahip olunan düşünce ve uygulamaların tamamı siyaset kavramının içine giriyor.   Kültür ise toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya manevi her şey olarak tanımlanıyor. Siyasal Kültür dediğimizde ise “siyasete ilişkin geliştirilmiş ve topluma mal olmuş düşünce, sembol, v.b. kolektif değerlerin tümünü” anlamamız gerekiyor.  Kolektif… Devamı

Read more

ETNİSİTE, SİYASET, ÇDP, V.S.

Ele alacağımız konu üç temel kavram etrafında dönüyor:  “Devlet”, “Siyasi toplum”, “Sivil toplum”. Özetle, “Devlet” denildiğinde hükümet, ordu, mahkemeler, sivil bürokrasi, resmi eğitim kurumları, vb’lerini hatırlamamız gerekiyor; “Siyasi toplum” denilince de, iktidar partisi dışında kalan ve devleti yönetmeye talip siyasi partiler ile yerel yönetimleri… “Sivil toplum” denilince ise dernek/vakıf yapıları, kayıt dışı otonom yapılar (cemaatler, inisiyatifler v.s.), toplumsal hareketler,… Devamı

Read more

KARADAN GEMİ İDARE EDİLMEZ; ÖYLEYSE HAYDİ SİYASETE!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri tamamlandı. Türkiye siyaset platformunda kendine alan açmaya çalışan Çoğulcu Demokrasi Partisi de bağımsız aday sayın Doğan Duman’la yarışta yerini aldı. Seçimlerin tekrarlanması nedeniyle kampanya dönemi yaklaşık 8 ay sürdü. Bu çok uzun bir süre. Fakat ÇDP, amatör kadroları ve kıt kaynaklarıyla, tutturduğu yüksek tempoyu hiç düşürmeden bu süreçten alnının akıyla… Devamı

Read more

SİVİL TOPLUMDAN, SİYASAL TOPLUMA…

Malumunuz, “sivil toplum kuruluşu” isimlendirmesi ile tüm “devlet dışı organizasyonlar” kast ediliyor. Araştırmacılar Batı Avrupa’ya özgü bir yapılanmayı ifade eden “sivil toplum” kavramının tarihini 12.  ve 13. yy’a kadar götürmenin mümkün olduğunu söylüyorlar.  *** Tarihte “Devletsiz toplumlar” kategorisinde yer alan Kuzey Kafkasya halklarının geçmişinde doğal olarak böyle “devlete nispet edilerek” ifadelendirilen kurumsal yapılar yok. Tarih boyunca… Devamı

Read more

İdeolojiler ve Kimliğimiz

Canlı veya cansız, yeryüzündeki herhangi bir unsur varlığını devam ettirmek istiyorsa, çevresel faktörleri kendi lehine değiştirmek zorundadır. İnsan soyu da öyle. Nitekim insanoğlu tarih boyunca, kendisi ile tabiat arasındaki ilişkiyi lehine düzenlemenin mücadelesini vermiştir. Bu tezimiz bir alt kategorideki etnik oluşumlar için de aynen geçerli. Etnik varlığın devam ettirilebilmesi için çevresel faktörlere karşı bilinçli bir… Devamı

Read more

Bir Seçim Değerlendirmesi veya Merkezden Çevreye Akış

7 Haziran 2015 parlamento seçimleri, Çerkeslerin ilk defa kimlikleriyle siyaset sahnesine çıktıkları seçim olarak tarihe geçecek. Şimdiye kadar pek çok Çerkes orijinli siyasetçi parlamentoda yer aldı ama -ilk meclisteki Emir Marşan Paşa hariç- hiç birisi Çerkes kimliği üzerine titizlenmedi, sorunlarını dert etmedi. Hepsi oturdukları koltukları sonraki dönemlerde de muhafaza etmek arzusuyla “sahibinin sesi” olmayı militanlık… Devamı

Read more