AZINLIK TOPLULUKLAR İÇİN ‘SİYASAL KÜLTÜR’ NİÇİN ÖNEMLİDİR?

Öncelikle “siyaset” ve “kültür” kavramlarının tanımlarını hatırlamamız yerinde olur.   Devlet işlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesine dair sahip olunan düşünce ve uygulamaların tamamı siyaset kavramının içine giriyor.   Kültür ise toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya manevi her şey olarak tanımlanıyor. Siyasal Kültür dediğimizde

Read more

ETNİSİTE, SİYASET, ÇDP, V.S.

Ele alacağımız konu üç temel kavram etrafında dönüyor:  “Devlet”, “Siyasi toplum”, “Sivil toplum”. Özetle, “Devlet” denildiğinde hükümet, ordu, mahkemeler, sivil bürokrasi, resmi eğitim kurumları, vb’lerini hatırlamamız gerekiyor; “Siyasi toplum” denilince de, iktidar partisi dışında kalan ve devleti yönetmeye talip siyasi partiler ile yerel

Read more

SİVİL TOPLUMDAN, SİYASAL TOPLUMA…

Malumunuz, “sivil toplum kuruluşu” isimlendirmesi ile tüm “devlet dışı organizasyonlar” kast ediliyor. Araştırmacılar Batı Avrupa’ya özgü bir yapılanmayı ifade eden “sivil toplum” kavramının tarihini 12.  ve 13. yy’a kadar götürmenin mümkün olduğunu söylüyorlar.  *** Tarihte “Devletsiz toplumlar” kategorisinde yer alan Kuzey

Read more

İdeolojiler ve Kimliğimiz

Canlı veya cansız, yeryüzündeki herhangi bir unsur varlığını devam ettirmek istiyorsa, çevresel faktörleri kendi lehine değiştirmek zorundadır. İnsan soyu da öyle. Nitekim insanoğlu tarih boyunca, kendisi ile tabiat arasındaki ilişkiyi lehine düzenlemenin mücadelesini vermiştir. Bu tezimiz bir alt kategorideki etnik

Read more